Öl och kvalitet

Öl och kvalitet

När vi pratar om öl är det inte sällan frågan om kvalitet dyker upp i samtalet. Med kvalitet menar vi då vanligtvis den sammantagna upplevelsen av det öl vi dricker. Kombinationen av utseende, doft och smak fångas upp av våra receptorer och leder oss till en slutsats; Vi tycker om det – eller inte. Oavsett utfall skapar vi en doft- och smakprofil av ölet för oss själva som sätter framtida förväntningar på dryckesupplevelsen. Den viktigaste uppgiften för bryggmästaren och bryggeriet är att möta och uppfylla dessa förväntningar.

För att möta konsumentens förväntningar och undvika variation i slutresultatet är det viktigt att ha full kontroll på den långa bryggningsprocessen. Här är ölets stabilitet en av de viktigaste utmaningarna för bryggaren, och för uppfattningen av ölets kvalitet. Att se till att ölet är klart och fritt från defekter går att kontrollera genom en noggrann process, medan smakstabiliteten är mer komplex. Så snart ölet lämnar bryggeriet är det viktigt att det skyddas från ljus och värme och även den fortsatta hanteringen hos distributörer och serveringsställen är viktig för kontinuiteten i smakupplevelsen.

Öl är en levande produkt som kräver en omsorgsfull hantering i varje steg, och därför är kunskap och utbildning viktigt för alla som hanterar denna ädla dryck. Inget är värre för en bryggmästare än en besviken öldrickare.
Dela på Facebook